Pechowy Waza

Pechowy Waza

Królewski okręt Waza był najkosztowniejszym i najpiękniej zdobionym okrętem wojennym Szwecji. Jednak gdy wypłynął w swój pierwszy rejs…

Siedem Mórz – Historia

Siedem Mórz – Historia

Zwrot Siedem Mórz jest najczęściej używany jako określenie literackie, stanowi pięknie brzmiącą przenośnię, odnoszącą się do wszystkich mórz i oceanów świata…