11 wskazówek, jak zacząć swoją żeglarską przygodę!

11 wskazówek, jak zacząć swoją żeglarską przygodę!

11 wskazówek - jak zacząć swoją żeglarską przygodę! Część pierwszaCzęść druga Część pierwsza Żeglowanie to obcowanie z bezkresnymi przestworzami. Stawanie twarzą w twarz z bezkresem wód, pod nieskończonym błękitem ogromu nieba, czując na twarzy nieśmiałe smagania...